« در دفاع از خواست و اقدام شاهرخ زمانی برای بازگشت به زندان گوهردشت »

« در دفاع از خواست و اقدام شاهرخ زمانی برای بازگشت به زندان گوهردشت »

(مبارزه ادامه دارد)

هرچندمقاومت در مقابل نهادهای سرکوب سرمایه سرانجام نتیجه داد و شاهرخ زمانی، کارگری که تنها به اتهام دفاع از منافع هم طبقه ای های خود و خواست ها و مطالبات برحق طبقه ی کارگر به زندان افتاده و رنج و درد ناشی از ستم سرمایه را این بار از پشت میله های زندان تجربه می کند، حرف خود را به کرسی نشاند و پس از 38 روز اعتصاب غذا در زندان قزل حصار، به زندان گوهر دشت باز گشت،امانیمساعت بعد از ورود وی به بند12این زندان که بند زندانیان سیاسی می باشد، به دستور مردانی رئیس زندان گوهردشت ، به بند8(بند زندانیان عادی) منتقل شد و طبق گزارشات دریافتی،شاهرخ زمانی در اعتراض به این اقدام مجدا"اعلام اعتصاب غذا نموده است.

ادامه مطلب...

 

آزادی پدرام نصراللهی از زندان

طبق گزارش رسیده، امروز شنبه 30/1/93 پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از تحمل 19 ماه حبس تعزیری، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. آزادی این فعال کارگری با استقبال پرشور خانواده ی وی، فعالین کارگری و مردم شهر سنندج مواجه گردید. استقبال کنندگان با کف زدن های ممتد و با حلقه های گل از مبارزات و مقاومت های خستگی ناپذیر این فعال کارگری و دیگر فعالین کارگری دربند قدردانی نموده، و با حضور پرشور خود، بار دیگر بر حقانیت مواضع و مبارزات جنبش کارگری و فعالین آن عرصه مهری دوباره گذاشتند.

ادامه مطلب...

 

متن پیام تشکر سندیکای کارگران نقاش استان البرز

درود بر کارگران، درود بر تشکل های کارگری، درود بر مردم آزادی خواه، درود بر سندیکا ها و اتحادیه های کارگری ایران و جهان، درود بر کمیته های کارگری و فعالین کارگری و درود بر تمامی انسان های شریفی که طی 39 روز گذشته شاهرخ زمانی را تنها نگذاشتند و او را با همدلی  حمایت های مادی و معنوی به پیروزی رسادند، بدون شک حمایت های شما عزیزان باعث گردید تا مقاومت و اعتصاب شاهرخ زمانی بنتیجه برسد و تبعید غیر قانونی او به قزلحصار لغو گردد.

ادامه مطلب...

 

رفیق همدرد و گرامی شاهرخ زمانی عزیز!

پیکار خستگی ناپذیرِ چند سالِ گذشته ی تو در سیاه چالهای مخوف سرمایه، همچون مشعلی فروزان، بخشی از ظلمات مبارزات توده ها را روشنی بخشید و افق های تازه تری را در فراروی مبارزات کارگران به تصویر کشانید.

ادامه مطلب...

 

«درخواست رضا شهابی از شاهرخ زمانی برای پایان دادن به اعتصاب غذا»

رفیق هم طبقه ای عزیزم، شاهرخ زمانی!

بر همگان روشن است که انتقال غیر قانونی تو به زندان قزل حصار که موجب شده 33روز در اعتصاب غذا به سر ببری و به لحاظ جسمی و روحی تحت شدیدترین فشارها قرار بگیری، چیزی نیست جز ادامه ی سناریویی که به اسم تشکیل گروه های غیر قانونی (سندیکا) و تبلیغ علیه نظام (درخواست حقوق حقه ی کارگران) قرار است مقاومت طبقه ی کارگر را در هم شکند.

ادامه مطلب...

 

بیانیه محکومیت احکام صادره علیه فعالین کارگری

نظام سرمایه داری و دستگاه های سرکوبگرش بنا به خصلت خصمانه و ضد کارگری شان همیشه علیه جنبش کارگری و جنبش های دیگر اجتماعی از جمله جنبش زنان ، دانشجویان ،معلمین و... در کمین بوداند و تمام توان خود را جهت خاموش کردن صدای اعتراض کارگران ،زنان و ... به کار برده اند

ادامه مطلب...

 

اطلاعیه شماره ١٤ کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد - در حمایت از شاهرخ زمانی

آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی،خواست ما کارگران است.
کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری:
شاهرخ زمانی یک کارگر است. او مدت‌هاست که در زندانهای مختلف در ایران بسر می برد. شاهرخ زمانی کارگر آگاه و معترضی است که در مقابل سیستم سرمایه داری به مبارزه برخواسته و خواستار دنیای عاری از ستم و استثمار است. اما نظام سرمایه داری برای ادامه حاکمیت خود،این کارگر پیشرو و رزمنده را اسیر و زندانی کرده است.

ادامه مطلب...

 

احضار و تهدید فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در سنندج

طبق گزارش رسیده، طی روزهای اخیر، تعدادی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، همچون خالد حسینی، غالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی ، کوروش بخشنده و مجید حمیدی توسط اداره ی اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته، و صراحتاً مورد تهدید بازجویان نیز قرار گرفته اند.

ادامه مطلب...

 

کمپین حمایت از شاهرخ زمانی

 

اعتصاب کارگران کارخانه تویوتا در هند برای افزایش دستمزدها

6 آوریل 2014

بیش از 4000 کارگر خودرو در شهر جنوبی بنگلور در طول 3 هفته اخیر بر سر دستمزدها و شرایط کاریشان با کارفرما درگیر بوده اند. این کشمکش ابتدا به عنوان یک اعتصاب محدود شروع شد.

ادامه مطلب...

 

اطلاعیه شماره 13 کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد - در محکومیت احکام صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد

 کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری؛

جنبش کارگری ایران در چند سال گذشته برای احقاق حقوق کارگران با فرازو نشیبهای فراوانی روبرو بوده و سرمایه‌دران همراه با حامیانشان برای سرکوب این جنبش  با هر وسیله ای که برایشان مهیا بوده، از جمله تهدید، احضار، اخراج از کار،محاکمه و زندان در صدد آن بودند که جنبش کارگری را مرعوب کنند.

ادامه مطلب...